• Achterzijde gezinshuis.jpg
  • Disneyland

Missie

Wij gaan uit van de kracht van het gewone (gezins) leven waarin de kinderen zich binnen hun eigen mogelijkheden zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Speerpunten in deze ontwikkeling zijn schoolwerk, sport en sociaal-culturele ontwikkeling.

Waar vroeger vaak een clustering plaats vond van gezinshuizen en leefgroepen hebben wij destijds besloten ons gezinshuis te vestigen in een normale wijk om recht te doen aan de kracht van het gewone gezinsleven.  

Een van de belangrijkste doelen van ons is de kinderen in ons gezinshuis een zo veilig en warm mogelijke plek te geven met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. We gaan hierbij uit van het normale gezinsleven waarin de kinderen hun zelfvertrouwen en toekomstperspectief kunnen opbouwen.

Belangrijk onderdeel hierbij is het leggen van contact en /of het versterken van het contact met het eigen sociale netwerk.  

Wij hechten aan een goede samenwerkingsrelatie tussen ons als gezinshuisouders, de ouders van de opgenomen kinderen, de voogden en de begeleiding van de jeugdzorginstellingen bestaande uit de aan ons gezinshuis verbonden orthopedagogen en gezinshuisbegeleidster.  De (gezins)voogd is uiteindelijk bepalend voor de maatregelen ten aanzien van de kinderen terwijl wij als gezinshuisouders verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse begeleiding en verzorging van de kinderen.